Algemene Leveringsvoorwaarden

Op onze dienstverlening en producten zijn de algemene voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland. WerkRoute is een bedrijfsonderdeel van Tomingroep BV.

KvK-nummer Tomingroep BV: 32032606.

pdf-icon.png Inkoopvoorwaarden Tomingroep