Participatiewet

In ons land willen we dat iedereen kan werken, ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat kunnen mensen zijn met een arbeidsbeperking, maar ook mensen die al langere tijd zonder baan zitten. Met de komst van de Participatiewet heeft de regering een wet vastgesteld die werkgevers tegemoet komt bij het in dienst nemen van mensen die vallen onder de Participatiewet.

Dat opent deuren bij werkgevers! Er zijn nieuwe regelingen waar we gebruik van kunnen maken en dat biedt nieuwe kansen. Doe ook mee op de arbeidsmarkt, dat levert je een hoop voordelen op:

  • Een sociale werkomgeving
  • kans om te ontwikkelen
  • doorgroei in salaris
  • maatschappelijke waardering