Wij ondersteunen mensen die al langere tijd zonder werk zitten bij het maximaal ontwikkelen van hun arbeidsvaardigheden om daarmee een passende plek op de arbeidsmarkt te vinden. Hun wensen en mogelijkheden spelen daarbij een grote rol, evenals de kansen op de arbeidsmarkt.

Zit je al langere tijd zonder werk en wil je graag een baan?

Dan kun je dat aangeven bij je gemeente. WerkRoute  werkt in opdracht van de 9 gemeenten in de Gooi en vechtstreek en helpt mensen die door de gemeenten worden aangemeld (weer) op weg naar werk. Na het volgen van een traject bij WerkRoute ben je (weer) klaar om aan het werk te gaan. Je krijgt training, begeleiding en hulp bij het solliciteren. 

Heb je als werkgever te maken met een langdurig zieke medewerker?

Dan moet de werknemer weer zo snel mogelijk aan passende arbeid worden geholpen. Dit kan binnen het bedrijf of bij een nieuwe werkgever. Volgens de Wet verbetering Poortwachter moet eerst worden onderzocht of de werknemer kan terugkeren binnen het eigen bedrijf. In eerste instantie in de eigen functie. Is dit niet mogelijk, dan in een andere functie binnen het bedrijf. We noemen dit het 1e spoor traject.

Lukt het niet de werknemer binnen de eigen organisatie van passende arbeid te voorzien, dan moet de werkgever samen met de werknemer op zoek naar passende arbeid bij een andere werkgever. Dat noemen we een 2e spoor traject. In beide gevallen kunnen wij dit traject geheel verzorgen.