WerkRoute voor werkgevers

Heb je als werkgever te maken met een langdurig zieke medewerker? Dan moet de werknemer weer zo snel mogelijk aan passende arbeid worden geholpen. Dit kan binnen het bedrijf of bij een nieuwe werkgever. Volgens de Wet verbetering Poortwachter moet eerst worden onderzocht of de werknemer kan terugkeren binnen het eigen bedrijf. In eerste instantie in de eigen functie. Is dit niet mogelijk, dan in een andere functie binnen het bedrijf. We noemen dit het 1e spoor traject.

Lukt het niet de werknemer binnen de eigen organisatie van passende arbeid te voorzien, dan moet de werkgever samen met de werknemer op zoek naar passende arbeid bij een andere werkgever. Dat noemen we een 2e spoor traject.

Met behulp van een breed aanbod in Leerwerkplekken en een intensieve samenwerking met het Werkgeversservicepunt Gooi en Vechtstreek kunnen wij de medewerker passende begeleiding bieden. Onze begeleiding bestaat uit: 

  • een uitgebreide diagnosestelling
  • praktijk leerwerkplekken
  • sollicitatietraining
  • bemiddeling
  • plaatsing
  • nazorg