Re-integratiebedrijf WerkRoute begeleidt mensen naar werk

Dat doen we in opdracht van gemeenten, het UWV en private partijen. Samen met de werkzoekende (m/v) wordt diens huidige situatie in beeld gebracht. Bij voorkeur start een deelnemer direct op een leer-werkplek. Vanuit die praktijkervaring wordt bekeken welke mogelijkheden en kansen er zijn op de arbeidsmarkt. Een persoonlijke aanpak die is afgestemd op de individuele situatie en waarbij de eigen inbreng van een deelnemer van groot belang is. Want in alle gevallen is ons uitgangspunt dat de deelnemer zelf aan het roer staat en zijn eigen kracht (opnieuw) ontdekt. Onder deskundige begeleiding werkt een deelnemer aan het verder ontwikkelen van zijn arbeidsvaardigheden en talenten teneinde een passende plek op de arbeidsmarkt te vinden. Gedurende het traject krijgt de deelnemer begeleiding van een vaste trajectbegeleider. Natuurlijk kunnen ook deeltrajecten geboden worden, waaronder praktijkassessment, een capaciteitenonderzoek, een leer-werkplek, jobcoaching, sollicitatietraining of empowermenttraining.

WerkRoute is een door het UWV erkende jobcoachorganisatie, beschikt over het Blik op Werk keurmerk, een kwaliteitskeurmerk op het gebied van onder andere re-integratie, en is lid van OVAL, de brancheorganisatie voor vitaliteit, activering en loopbaan.In opdracht van de gemeenten in de Gooi & Vechtstreek en Almere begeleidt WerkRoute jaarlijks een groot aantal inwoners die onder de Participatiewet vallen richting de arbeidsmarkt. In een traject van maximaal negen maanden ontwikkelen zij hun arbeids- en vakvaardigheden en stromen zij arbeidsfit de arbeidsmarkt op.

WerkRoute werkt samen met reguliere werkgevers in de regio en met Tomingroep BV, bijvoorbeeld voor de inzet van leer-werkplekken en stages. Ook is er intensieve samenwerking met het Werkgeversservicepunt van de Gooi en Vechtstreek, dat geschikte vacatures zoekt en zorgt voor de bemiddeling tussen werkgevers en kandidaten.